Framkvæmdastjóri Gleipnis

10. janúar 2024

Gleipnir leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með yfirburðaþekkingu og áhuga á nýsköpun, rannsóknum og þróun tengdum verðmætasköpun í landbúnaði og matvælaframleiðslu með áherslu á sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. Framkvæmdastjóri mun hafa forystu um uppbyggingu nýsköpunar á Vesturlandi og leiða samstarf við breiðan hóp hagaðila um land allt.

Gleipnir er samstarfsverkefni á Vesturlandi þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og þróun tækifæra á sviði landbúnaðar, matvælaframleiðslu, sjálfbærni og loftslagsmála.

Að verkefninu standa Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst, Landsvirkjun, Borgarbyggð, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Háskóli Íslands, Íslandsstofa, Orkustofnun, Breið þróunarfélag, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Símenntun á Vesturlandi, Hugheimar – frumkvöðla- og nýsköpunarsetur, Auðna tæknitorg og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið.

Helstu verkefni

 • Umsjón með daglegum rekstri
 • Stefnumótun og áætlanagerð
 • Samskipti og tengsl við hagaðila
 • Þátttaka í innlendum og erlendum rannsóknarverkefnum
 • Frumkvæði og ábyrgð á öflun og fjármögnun nýrra verkefna
 • Ábyrgð á kynningu á starfsemi Gleipnis

Hæfniskröfur

 • Meistarapróf sem nýtist  í starfi
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Reynsla af gerð styrkumsókna í innlenda og erlenda sjóði
 • Leiðtogahæfni og drifkraftur
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og sjálfstæði
 • Góð tungumálakunnátta
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Meginmarkmið Gleipnis er að:

 • Styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf á sviði sjálfbærrar matvælaframleiðslu og stuðla þannig að aukinni framleiðslu og verðmætasköpun
 • Stuðla að auknum rannsóknum á sviði hátæknimatvælaframleiðslu með öflugu samstarfi við háskóla, rannsóknastofnanir og atvinnulíf
 • Gera landbúnað umhverfisvænni með nýtingu grænnar orku
 • Nýta betur samspil hreinnar orku og hátækni og auka þannig samkeppnishæfni fullunninna afurða
 • Auka möguleika Íslands til að takast á við áskoranir samtímans um fæðuöryggi með það að leiðarljósi að gera Ísland leiðandi þegar kemur að samspili orku og umhverfis
 • Stuðla að aukinni atvinnuþróun á Vesturlandi með áherslu á nýsköpun, matvælaframleiðslu og orkumál sem styðja við hugmyndafræðina um hringrásarhagkerfi

Nánari upplýsingar

Áshildur Bragadóttir nýsköpunar- og endurmenntunarstjóri Landbúnaðarháskóla Íslands ashildur@lbhi.is

Stefán Kalmansson verkefnastjóri hjá Háskólanum á Bifröst stefank@bifrost.is

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast sendar til ashildur@lbhi.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar.